ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviszkas kalendorius … [8] : … ant meto 1886, 365 dienu turenczio. - 1885. - 31 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys nakładem i drukiem Juozapa Zawadzkia
Apimtis iliustr., 31 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dalis teksto lenk., vok. ir lot.
Aprobacija : Дозволено цензурою.- С.-Петербургь. 19. го январа 1885 года
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : Johanno Zabermanno leid., 1885 (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
Antr. p. orn. rėmeliuose
Kaina [0,08] rb
Angrabaitis 21
Baltramaitis 1338
Biržiška III, IV/II (3-iosios d. 2-ieji papild.) bei Rankr. 2519
LB-A II 1991k
Tiražas [5000] egz.
UDK indeksas
050.9(470)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis