ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dievas, dangus ir pragaras / vertė J. Šliūpas]. - 1893. - 18 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys spausdinta pas Marijona Krasavske, kasztais Baltimorēs parapijonu
Apimtis 18 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Versta iš vok. k.
Aut. knygoje nenurodytas
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1893 (Bitėnai : M. Jankaus sp.)
Antr. p. vinj.
Kaina 0,10 dol.
Preuss, Тh. Litteratur-Bericht. MLLG, 1895, H. 20, S. 202
Žilius 10
Baltramaitis 1750
Biržiška III, IV/II (3-iosios d. 2-ieji papild.) bei Rankr. 3341
Česnys, G.; Povilonis, S. Lietuvos antropologijos bibliografija (1470-1970). Vilnius, 1974, įr. 493
LB-A II 2417k
UDK indeksas
211.5
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis