ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Naujausias lietuwiszkas sapninykas. - 1895. - [2], III, 205 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuwia „Lietuvos“
Apimtis iliustr., [2], III, 205 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Iš lenkų k. vertė А. Olšauskas
Leid. pratarmė: In skaitytojy, p. I-III
Kaina [0,50-0,65] dol.
Įrišta su: Sapnų kningelēs, iszguldanczios kiekvieną sapną ir kas ateitēje stosis. Plymontas, 1894
Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1896. H. 21. S. 359
Žilius 14
Baltramaitis 1963
Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji papild.) 3618
LB-A II 2469
Tiražas [4000] egz.
UDK indeksas
133.3
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis