ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pamatai konstitucijos ir Atsiszaukimas in lietuvius „Motinēlēs“ [raginantis šelpti besimokantį jaunimą] / [kun. J. Žilinskas, kun. J. Kaulakis, kun. M. Szedvydis, kun. A. Kaupas, kun. V. Matulaitis]. - 1900. - 15, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Apimtis 15, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Parašai teksto gale
Antr. p. vinj.
Biržiška III 4443
LB-A II 2618
UDK indeksas
3
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis