ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo żmonių ir visokios rodos. - 1893. - [2], 116 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Apimtis [2], 116 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: JAV : P. Mikolainio leid., 1897 (Tilžė : O. von Mauderodės; Plymouth : „Vienybės lietuvninkų“ (Juozo Paukščio) sp.)
Antr. p. vinj.
Kaina [0,15] dol.
Kartu įrišta.: Sapnų knygelė iszguldanti kiekvieną sapną ir kas ateitėje stosis. Kaune, 1893
Bibliografa. Tėvynė, 1897, Nr. 8, p. 250
Naujos kningos. Vienybė lietuvninkų, 1897, Nr. 25, p. 300
Baltramaitis 2054
Paukštys, J.J. Katalogas ... Plimutas, 1900, įr. 215
Biržiška III ir Rankr. 3284, 3886
Baltica 51
LB-A II 2620
UDK indeksas
888.2-8, 619:636.3
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis