ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Paprasti rakandai ir išdarbiai iš šakų / vertė J.Š. - 1903. - 48 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys P. Vileišio leid.]
Apimtis vinj., iliustr., 48 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
J.Š. yra J. Šaulio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 364)
P. Neris yra Petro Vileišio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 662)
Pratarmė: p. 3-4
Antr. p. vinj.
Kaina 0,25 rb
Kartu įrišta: Taujenis, V. Pagerinto durpinio kūro gamybos klausimu. Kaunas, 1934
Bibliogr.: Naudingos ir smagios pasiskaityti knygelės [M. Zauniūtės knygyno parduodamų knygų sarašas], p. 4 (virš.)
Prisiųsti r-jai nauji spaudiniai. Varpas, 1904, Nr. 1, p. 16
Biržiška III, IV/II (3-iosios d. 2-ieji papild.) bei Rankr. 5030
Baltica 74
LB-A II 2634
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
745.51(474.5), 674.2(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis