ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviszkos dainos isz visur surinktos / [surinko Jůzas Pauksztys ir kn. A. Burba]. - 1893. - 496 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuvėje Jůzo Paukszczio
Apimtis 496 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. nurodyti p. 2 ir 486
J. Paukščio pratarmė: p. 2
A. Burbos eiliuotas baig. žodis: Rankiaus užbaiga, p. 486
Antr. p. vinj.
Preuss, Th. Litteratur-Bericht. MLLG, 1895, H. 20, S. 202, 204
Žilius 10-11
Baltramaitis 1746
Biržiška III 3267
Lietuviškųjų dainų literatūros bibliografija. Mūsų tautosaka, 1931, t. 3, p. 196, įr. 71
Baltica 1777
LB-A II 2670
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
398.8(474.5), 888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis