ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Iš kur akmenys ant musų laukų atsirado? / [pagal lenkišką Feliks’o Piotrowski’o sutaisytą to pačio vardo knygelę. - 1898. - 28 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Petro Vileišio leid.]
Apimtis iliustr., 28 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Orig. antr.: Skąd się wzieły kamienie na polach naszych i jak się utworzyły
Aut. ir vert. nurodyti p. 2
N-. yra P. Vileišio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 645)
P. Vileišio pratarmė: p. 2
Leidėjas ir spaustuvė nustatyti pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. vinj.
Kaina 0,20 rb
Egz. def.
Įrišta su: Brzeziński, Mieczysław. Saulės ir mėnesio užtemimai. Tilžėje, 1898
Zauniūtė 8
Baltramaitis 2159
Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906. MLLG, 1907, H. 29, S. 504
Biržiška III ir Rankr. 4158
Baltica 1284
LB-A II 2733
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
551.332
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis