ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Nesiprieszink / lenkiszkai parasze Przybylskis. - 1897. - 34, [2] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [MAD lėšos]
Apimtis 34, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Selimas yra Antano Kaupo slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 830)
Leid. nustatytas pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. orn. rėmeliuose ir su vinj.
Atsp. iš: Tėvynė, 1897, Nr. 1-3
Bibliogr.: Garso Amerikos lietuviu spaustuvej iszejo sekanczios knygos, kn. gale
Prellwitz, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1898, H. 23, s. 490
Žilius 18
Baltramaitis 2106
Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji papild.) 3958
LB-A II 2884
Tiražas [1000] egz.
UDK indeksas
884-22
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis