ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kas ir kiek gali pirktis žemės Lietuvoj / parašė Užugirietis. - 1903. - 23, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys P. Vileišio leid.]
Apimtis 23, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė: p. 3-9
Užugirietis yra Antano Smetonos slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 959)
Spaustuvė nurodyta teksto gale
Antr. p. vinj.
Kaina 0,10 rb
Įrišta su: Kemėšis, F. Linai - ūkininko pinigai. Seinai, 1911
Redakcijai prisiųstos knygos. Tėvynės sargas, 1903, Nr. 5/6, p. 45
Baltramaitis 2600
Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906. MLLG, 1907, H. 29, S. 522
Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji papild.), IV/II (3-iosios d. 2-ieji papild.) 5026
Kisinas, I. Antano Smetonos bibliografija ir biobibliografija, 1874-1934. Kaunas, 1935, įr. 2
LB-A II 3120
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
338.43(474.5)(094), 63(474.5)(094)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis