ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos lenkų kantičkos / sutaisė L-s. - 1904. - 55, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys kaštu Šv. Valento brostvos
Apimtis 55, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė: p. 3-4
L-s yra Kosto Stikliaus slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 574)
Leid. nurodytas fiktyvus leidėjas
Kaina 0,15 rb
Egz. def.: trūksta virš.
Bibliogr.: Pas M. Jankų Bitėnuose galite šes gražes knygeles ant pasiskaitymo gauti, p. 4 (virš.)
Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906. MLLG, 1907, H. 29, S. 506
Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji papild.) 5288
LB-A II 3206
UDK indeksas
888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis