ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Laiškai iš keliones po Palestiną / kaštais kun. Antano Miluko. - 1901. - 94 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Antano Miluko lėšos]
Apimtis iliustr., žml., 94 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. knygoje nenurodytas
A. Miluko dedikacija vysk. A. Baranauskui, p. 3
V.J. Stagaras yra Vinco Šlekio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 864)
Antr. p. vinj.
Kaina [0,50] dol.
Atsp. iš: Dirva, 1901, kn. 21, Nr. 4
Baltramaitis 2416
Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906. MLLG, 1907, H. 29, S. 512
Juozapo Zavadzkio knygyno katalogas. Vilnius, 1908, įr. 1042
„Žvaigždės“ kalendorius 1908 metams. Šenandoras, 1908, p. [6] kn gale
Biržiška III 4637
Baltica 992
LB-A II 3170
UDK indeksas
910.4(569.4)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis