ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių pratēviai Mażojoje Azijoje, nuo senovēs iki jie pateko po valdżia persu / paraszē Lietuvos Mylētojas. - 1899. - 283 p., 4 žml. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis iliustr., 283 p., 4 žml. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. p. vinj.
Kaina [0,50] dol.
Atsp. iš: Lietuva, 1898, Nr. 40-52; 1899, Nr. 1-26
Egz. def.: trūksta virš.
Egz. def.: trūksta virš.; trūksta žml. lap.
Egz. def.: trūksta žml. lap.
Bibliogr. nuorodos išnašose
Kurschat, A. Litteratur-Bericht. MLLG, 1900, H. 25, S. 102
Žilius 23
Baltramaitis 2282
Biržiška III, IV/II (3-iosios d. 2-ieji papild.) 4294
Baltica 852
Česnys, G.; Pavilonis, S. Lietuvos antropologijos bibliografija (1470-1970). Vilnius, 1974, įr. 1830
LB-A II 3312
UDK indeksas
935
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis