ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Įtekmė socijaliszkų sanlygų ant visų kulturos szakų / vokiszkai parasze J. Stern. - 1898. - 94 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztai ir spauda „Vienybes Lietuvninku“
Apimtis 94 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
J. Šidaras yra Juozo Bagdono slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 902)
Orig. antr.: Einfluss der sozialen Zustände auf alle Zweige des Kulturlebens
Antr. p. vinj.
Kaina [0,15] dol.
Įrišta su: Barnum, Phineas Taylor. Czerknyges. Bitėnuose, 1897
Bibliogr. išnašose
Gaigalat, W. Literatur-Bericht. MLLG, 1899, H. 24, S. 570
Žilius 20
Baltramaitis 2192
Biržiška III 4128
LB-A II 3360
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
830-92, 172
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis