ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Valszcziaus rēda ir sudas / broliams lietuviams po gudų valdžia gyvenantiems į lietuviszką kalbą perdējo ir savo kasztu iszleido Giedris. - 1893. - 59 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Petro Vileišio lėšos]
Apimtis 59 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Vert. pratarmė: p. 2
Išleid. v. nustatyta pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. vinj.
Kaina 0,05 [!0,15] rb
Įrišta su: Verslo pelno mokesčio įstatymas. Kaunas, 1931
Angrabaitis 41
Baltica 1131
Baltramaitis 1805
Biržiška III 3285
LB-A II 3709
Tiražas [3000] egz.
UDK indeksas
353.2(476)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis