ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos tėvynės dainos / paraszytos kun. Antano Vienožinskio. - [1898]. - 47 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu Lietuvos myletojo
Apimtis vinj., 47 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. J. Žebrio pratarmė: p. 3-8
Ankstesnės laidos antr.: Dainos
Antr. p. eiliuotas moto: Kas tur gerą kakarinę ... / paraszė Venuźis, pakurszė prisiguźęs
1-oji laida išėjo 1894 m.
Spaustuvė nustatyta pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. vinj.
Įrišta su: Durskis, Stanislovas. Karo metų eilės. [Klaipėda], 1920
Kartu įrišta: Dainelės. Tilžeje, 1900 ; Davainis-Silvestraitis, Mečislovas. Tēvynainių giesmē. Bitėnai, 1905 ; Rutu vainikelis, arba Svodbos eiles. Pleinėje, 1908 ; Gražiausios ir mėgiamiausios šaulių dainos. Telšiai, 1931
Prellwitz, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1898, H. 23, S. 491
Baltramaitis 2203
Kataliogas lietuviškų knygų, gaunamų pas Otto v. Mauderode ... Tilžė, 1902, įr. 88
„Vilniaus žinių“ knygyno katalogas. Vilnius, 1905, įr. 103
Biržiška III, IV/II (3-iosios d. 2-ieji papild.) 4154, Rankr. 4154a
Baltica 1919
LB-A II 3750
UDK indeksas
888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis