ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kuomi zmones gyvena? / maskoliszkai parasze grapas Leonas Tolstoj. - 1900. - 56 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys to paties auktoro kasztais atspaudyta
Apimtis 56 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. p. vinj.
Kaina [0,15] dol.
Atsp. iš: Bažnyčios tarno
Petronis, J. Levas Tolstojus. Vilnius, 1963, p. 7
Baltramaitis 2369
Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906. MLLG, 1907, H. 29, S. 522
Biržiška III 4481
LB-A II 3477
UDK indeksas
882-31
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis