ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kankinimas katalikų Lietuvoje abelnai, o įpatingai Kražiůse 1893 metůse / dėl lietuviszko teatro paraszė Akmeninis. - 1894. - 39 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis 39 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Akmeninis yra Juozapo Žebrio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 53)
Kaina [0,30] dol.
Žilius 12
Baltramaitis 1821
Biržiška III 3398
LB-A II 3962
Tiražas [750] egz.
UDK indeksas
888.2(73)-2
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis