ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Knįgelė dėl lietuviszkų kareivių Amerikoje / paraszė Lietuvos kareivis. - 1894. - 32 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuvėje, Jůzo Paukszczio
Apimtis 32 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Lietuvos kareivis yra Juozapo Žebrio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 564)
Aut. pratarmė: p. 3-5
Dalis teksto atsp. iš: Vienybė lietuvninkų, 1894, Nr. 12
Fotokopija: yra tik p. 6-7
Žilius 13
Baltramaitis 1860
Biržiška III 3537
LB-A II 3963
Tiražas [500] egz.
UDK indeksas
355.541(73)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis