ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Die littauische Frage einiger Zeitungen mit einer deutschen und littauischen Antwort / von Girēnas = sutaise Girēnas. - 1888. - XXIV, 90 p., iš jų 2 p. klaidų atitaisymo

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys spausdinta ant kasztû K. Voskôs
Apimtis vinj., XXIV, 90 p., iš jų 2 p. klaidų atitaisymo
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
vokiečių lietuvių
Pastabos
Gretut. tekstas vok., liet.
Aut. pratarmės: p. III-XIII, XV-XXIII ir baig. žodis, p. 74-80 (vok. ir liet. k.)
Girėnas yra Georgo Juliaus Justaus Sauerweino slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 280)
Spaustuvė nurodyta p. [4](virš.)
Antr. p. orn. rėmeliuose ir su vinj.
Kaina [0,60-0,80] mrk.
Egz. def.: trūksta p. [3-4](virš.)
Egz. def.: trūksta virš.
Mikolainis, P. Katalogas ... Tilžė, 1892, įr. 44
Angrabaitis 26
Baltramaitis 1485
Estreicheris II 31
Bruožis 83
Biržiška III ir Rankr. 2805
Masalskis, H. Dr. Georg Sauerwein. Hannover, 1971, p. 40
Kuzmickas, V. ; Šešelgis, A. Jurgis Zauerveinas. Vilnius, 1975, p. 21, įr. 10
LB-A II 3939
Tiražas [1000] egz.
UDK indeksas
323.1(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis