ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Apłankimas parakwijos par jos klebona, arba Iszguldimas daliku tikiejima s. Rima-katalikiszka / żiamajtiszkaj paraszitas par kuniga Wincenta Juzumowicze. - 1860. - 236 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwiej ir kasztu Juozapa Zawadzkia
Apimtis 236 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė
Aprobacijos pasirašytos Žemaičių vysk. M. Valančiaus (Maciej Wołonczewski) Varniuose 1859 m. gruod. 23 d. (lenk.) ir cenz. P. Kukolniko (Павел Кукольник) Vilniuje 1860 m. kovo 15 d. (rus.)
Antr. p. vinj.
Kaina 25 kp
Def. egz.
Bibliogr.: Kningas żiamajtiszkas iszduotas kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia Wilniuje ..., 4-ame virš. p.
Ivinskis L. Kalendorius ... 1861 m. 62
Spis książek ... w języku żmudzko-litewskim ... 7
Estreicher II 311
Baltramaitis 635
Biržiška II, IV/I (2-osios d. 2-ieji papild.) 1242
Aleksandrynas III 290/5
Estreicher (1959-) XII 521
BLC 169, 436
Navickienė A. 1795-1864 m. lietuviškos knygos Krokuvos bibliotekose ir muziejuose // Bibliografija' 95. P. 69, įr. 25
Navickienė A., Zmroczek J. Lietuviškų knygų rinkinys Britų bibliotekoje // Knygotyra. T. 25 (32) (1998), p. 274, įr. 23
UDK indeksas
238:282
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis