ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Źyburys rankoje duszios krykszczioniszkos kielaujentczios ing amźyna i szczesliwa giwenima, taj ira Trumpas iszguldymas moksłu wieros szwentos katalikiszkos. - 1848. - [6], 378, [4] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [A. Tatarės lėšomis]
Apimtis vinj., [6], 378, [4] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Orig. antr.: Lampka duszy chrześcianina w pielgrzymce do wieczności
Aut. knygoje nenurodytas. Nustatytas pagal K. Estreicherio bibliografiją
Vertėjo pratarmė lenk., liet.
Vertėjas nurodytas lenk. pratarmėje: X. Tataré
Aprobacijos (lenk.) pasirašytos Vilniaus katedros kan. D. Pacevičiaus (Dyonizy Pacewicz) 1847 m. spal. 28 d. ir Vilniaus universiteto prof. cenz. J. Vaškevičiaus (Jan Waszkiewicz) Vilniuje 1847 m. lapkr. 24 d.
Spaustuvė nurodyta knygos gale
Def. egz.
Прибавл. к ЖМНП (1849) 523
Estreicher IV 487
Baltramaitis 423
Biržiška II, III (2-osios d. 1-ieji papild.) 874
Aleksandrynas III 155/1
Tiražas 2000 egz.
UDK indeksas
238:282
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis