ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kardas / redaktorius Kazys Skučas. - 1925-1940, 1989-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Karo mokslo draugija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Leidėjai: Karininkų Ramovė, 1933, Nr. 1(152)-1936, Nr. 24(253), 1939, Nr. 1(303)-1940, Nr. 12(336); Karininkų Ramovė. Švietimo ir kultūros sekcija, 1937, Nr. 1(255)-1938, Nr. 24(302); Kardas, 1991, Nr. 5-1998, Nr. 7/8, 1999, Nr. 3/4; Lietuvos atsargos karininkų s-gos Centro valdyba, 1999, Nr. 1/2, 2000, Nr. 1-2001, Nr. 1; Lietuvos Respublikos krašto aps. m-ja : Lietuvos atsargos karininkų s-ga, 2002, Nr. 1-2; Lietuvos Respublikos krašto aps. m-ja, 2002, Nr. 3-
Dvimėnesinis
Ketvirtinis
Įvairaus dažnumo
Dvisavaitinis
Mėnesinis
3 kartus per mėn.
Paantr.: Lietuvos karininkų laikraštis, 1926, Nr. 1-1928, Nr. 18/19, 1933, Nr. 1(152)-1940, Nr. 12(336); "Mūsų žinyno" priedas : karininkų laikraštis : K.M. d-jos [Karo mokslų draugijos] organas, 1929, Nr. 1-1932, Nr. 4(36); "Mūsų žinyno" priedas, 1932, Nr. 5(37)-1933, Nr. 4(48); Lietuvos atsargos karininkų sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės leidinys, 1989, lapkr. 18; Lietuvos atsargos karininkų žurnalas : Lietuvos atsargos karininkų sąjungos visuomeninis, istorinis tautinės minties žurnalas, 1990, Nr. 1-1991, Nr. 4; visuomeninis, istorinis tautinės minties žurnalas 1991, Nr. 5-1992, Nr. 1; istorinis tautinės minties žurnalas, 1992, Nr. 2-1995, Nr. 1/2; istorinis tautinės minties žurnalas : Lietuvos karininkų žurnalas, 1995, Nr. 3/4-1998, Nr. 7/8, 1999, Nr. 3/4; Lietuvos visų kartų karininkų žurnalas, 1999, Nr. 1/2; istorinis literatūrinis tautinės minties žurnalas : Lietuvos karininkų žurnalas, 2000, Nr. 1-4; istorinis tautinės minties žurnalas, 2001, Nr. 1; ketvirtinis žurnalas, 2002, Nr. 1; ketvirtinis kariškos minties žurnalas, 2003, Nr. 2-4; periodinis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2004, Nr. 1; ketvirtinis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2004, Nr. 2-4; nenurodyta, 2002, Nr. 2-2003, Nr. 1, 2005, Nr. 1-2, 4; karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2005, Nr. 3, 5-
Red.: Konstantinas Žukas, 1925, Nr. 14-17; Kazys Skučas, 1925, Nr. 18-23/24; 1926, Nr. 19-21/22, 34; Vincas Jonuška, 1926, Nr. 1-18, 23-33; Petras Biržys, 1926, Nr. 35/36-1927, Nr. 3; J. Acukas [Jonas Acus-Acukas], 1927, Nr. 4-1928, Nr. 18/19; red. nenurodyta, 1929, Nr. 1-1933, Nr. 4(48); Kazys Skučas (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1933, Nr. 1(152)-1934, Nr. 9; Vaclovas Žadeika (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1934, Nr. 10-21; Kazys Musteikis (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1934, Nr. 22-1935, Nr. 9; Kazys Musteikis (ats. red.), Aleksandras Šimkus (red.), 1935, Nr. 10-1936, Nr. 22; Aleksandras Šimkus (red.), 1936, Nr. 23-24; Jonas Sližys, 1937, Nr. 1-1938, Nr. 20; Liudas Zibavičius, 1938, Nr. 21-1940, Nr. 12; Antanas Martinionis, 1989, lapkr. 18; 1990, Nr. 1-1999, Nr. 3/4; Marius Barkauskas, 2000, Nr. 1; Vytautas Indrašius, 2000, Nr. 2-4; Algis Balaišis, 2001, Nr. 1; Audronė Šimaitytė (l.e. red. p.), 2002, Nr. 1-2003, Nr. 1; Darius Sutkus (l.e. vyr. red. p.), 2005, Nr. 4; Audronė Šimaitytė (vyr. red.), 2003, Nr. 2-2005, Nr. 3, 5-
1929-1933 buvo "Mūsų žinyno" priedu
1989, lapkr. 18 [Nr. 1[337]] ir 1991, sausis (Nr. 1(339)) išleista laikraščio formato
Susijusios grupės
UDK indeksas
355(474.5)(091)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis