ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kardas / redaktorius Kazys Skučas. - 1925-1940, 1989-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Karo mokslo draugija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Lietuvos karininkų laikraštis, 1926, Nr. 1-1928, Nr. 18/19, 1933, Nr. 1(152)-1940, Nr. 12(336); "Mūsų žinyno" priedas : karininkų laikraštis : K.M. d-jos [Karo mokslų draugijos] organas, 1929, Nr. 1-1932, Nr. 4(36); "Mūsų žinyno" priedas, 1932, Nr. 5(37)-1933, Nr. 4(48); Lietuvos atsargos karininkų sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės leidinys, 1989, lapkr. 18; Lietuvos atsargos karininkų žurnalas : Lietuvos atsargos karininkų sąjungos visuomeninis, istorinis tautinės minties žurnalas, 1990, Nr. 1-1991, Nr. 4; visuomeninis, istorinis tautinės minties žurnalas 1991, Nr. 5-1992, Nr. 1; istorinis tautinės minties žurnalas, 1992, Nr. 2-1995, Nr. 1/2; istorinis tautinės minties žurnalas : Lietuvos karininkų žurnalas, 1995, Nr. 3/4-1998, Nr. 7/8, 1999, Nr. 3/4; Lietuvos visų kartų karininkų žurnalas, 1999, Nr. 1/2; istorinis literatūrinis tautinės minties žurnalas : Lietuvos karininkų žurnalas, 2000, Nr. 1-4; istorinis tautinės minties žurnalas, 2001, Nr. 1; ketvirtinis žurnalas, 2002, Nr. 1; ketvirtinis kariškos minties žurnalas, 2003, Nr. 2-4; periodinis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2004, Nr. 1; ketvirtinis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2004, Nr. 2-4; nenurodyta, 2002, Nr. 2-2003, Nr. 1, 2005, Nr. 1-2, 4; karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2005, Nr. 3, 5-
Red.: Konstantinas Žukas, 1925, Nr. 14-17; Kazys Skučas, 1925, Nr. 18-23/24; 1926, Nr. 19-21/22, 34; Vincas Jonuška, 1926, Nr. 1-18, 23-33; Petras Biržys, 1926, Nr. 35/36-1927, Nr. 3; J. Acukas [Jonas Acus-Acukas], 1927, Nr. 4-1928, Nr. 18/19; red. nenurodyta, 1929, Nr. 1-1933, Nr. 4(48); Kazys Skučas (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1933, Nr. 1(152)-1934, Nr. 9; Vaclovas Žadeika (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1934, Nr. 10-21; Kazys Musteikis (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1934, Nr. 22-1935, Nr. 9; Kazys Musteikis (ats. red.), Aleksandras Šimkus (red.), 1935, Nr. 10-1936, Nr. 22; Aleksandras Šimkus (red.), 1936, Nr. 23-24; Jonas Sližys, 1937, Nr. 1-1938, Nr. 20; Liudas Zibavičius, 1938, Nr. 21-1940, Nr. 12; Antanas Martinionis, 1989, lapkr. 18; 1990, Nr. 1-1999, Nr. 3/4; Marius Barkauskas, 2000, Nr. 1; Vytautas Indrašius, 2000, Nr. 2-4; Algis Balaišis, 2001, Nr. 1; Audronė Šimaitytė (l.e. red. p.), 2002, Nr. 1-2003, Nr. 1; Darius Sutkus (l.e. vyr. red. p.), 2005, Nr. 4; Audronė Šimaitytė (vyr. red.), 2003, Nr. 2-2005, Nr. 3, 5-
1929-1933 buvo "Mūsų žinyno" priedu
1989, lapkr. 18 [Nr. 1[337]] ir 1991, sausis (Nr. 1(339)) išleista laikraščio formato
Leidėjai: Karininkų Ramovė, 1933, Nr. 1(152)-1936, Nr. 24(253), 1939, Nr. 1(303)-1940, Nr. 12(336); Karininkų Ramovė. Švietimo ir kultūros sekcija, 1937, Nr. 1(255)-1938, Nr. 24(302); Kardas, 1991, Nr. 5-1998, Nr. 7/8, 1999, Nr. 3/4; Lietuvos atsargos karininkų s-gos Centro valdyba, 1999, Nr. 1/2, 2000, Nr. 1-2001, Nr. 1; Lietuvos Respublikos krašto aps. m-ja : Lietuvos atsargos karininkų s-ga, 2002, Nr. 1-2; Lietuvos Respublikos krašto aps. m-ja, 2002, Nr. 3-
Dvimėnesinis
Ketvirtinis
Įvairaus dažnumo
Dvisavaitinis
Mėnesinis
3 kartus per mėn.
Susijusios grupės
UDK indeksas
355(474.5)(091)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis