ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Muzikos barai / redaktorius ir leidėjas Motiejus Budriūnas. - 1931-1933, 1938-1940, 1989-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Motiejus Budriūnas
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: mėnesinis meno ir mokslo laikraštis : Lietuvos chorvedžių ir muzikų draugijos organas, 1932, Nr. 6-12; muzikos meno ir mokslo laikraštis : Lietuvos chorvedžių ir muzikų draugijos organas, 1933, Nr. 1-6; muzikos meno ir mokslo žurnalas : Lietuvių muzikų draugijos organas, 1938, Nr. 1-1940, Nr. 4; Lietuvos muzikos draugijos dvisavaitinis leidinys, 1989, Nr. 1-1990, Nr. 13; Lietuvos muzikų draugijos dvisavaitinis leidinys, 1990, Nr. 14-1997, Nr. 23/24; Lietuvos muzikų draugijos leidinys, 1998, Nr. 1/2-1999, Nr. 5; Lietuvos muzikų sąjungos leidinys, 1999, Nr. 6-12; muzikos meno ir mokslo žurnalas : Lietuvos muzikų sąjungos leidinys, 2000, Nr. 1/2-
Red.: Vaclovas Juodpusis, 1989, Nr. 1-1996, Nr. 12; Milda Augulytė, 1996, Nr. 13/14-1997, Nr. 17/18; R. Žigaitis, 1997, Nr. 19-23/24; Audronė Nekrošienė, 1998, Nr. 1/2-2005, Nr. 9/10; Tomas Bakučionis, 2005, Nr. 11/12-2006, Nr. 11/12; Lina Navickaitė, 2007, Nr. 1/2-3/4; Irena Didžiulienė, Lina Navickaitė, 2007, Nr. 5/6-
Išleid. vieta: Vilnius, 1989, Nr. 1-
Leidėjai: Lietuvių muzikų draugija, 1938, Nr. 1-1940, Nr. 4; Lietuvos muzikų draugija, 1989, Nr. 1-1999, Nr. 5; Lietuvos muzikų sąjunga, 1999, Nr. 6-
Matmenys: 30 cm, 1989, Nr. 1-
Nuo 2000 kai kurie numeriai leidž. su elektron. opt. diskais
Nuo 2001 kai kurie numeriai leidž. su garso diskais
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
78(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis