ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Trimitas / atsakomasis redaktorius M. Mikelkevičius. - 1920-1940, 1990-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdyba
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Lietuvos šaulių laikraštis, [1923, Nr. 121]-1935, Nr. 45 ; Lietuvos šaulių laikraštis : Lietuvos šaulių ir patriotinės visuomenės laikraštis-žurnalas, 1935, Nr. 46-1940, Nr. 28 ; Lietuvos šaulių laikraštis, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-1991, gruod. 16/31 (Nr. 24) ; Lietuvos šaulių žurnalas, 1992, Nr. 1-1993, Nr. 11/12 ; Lietuvos šaulių žurnalas : Lietuvos šaulių sąjungos žurnalas, 1994, Nr. 1/2-3/4 ; Lietuvos šaulių žurnalas : Lietuvos šaulių sąjungos mėnesinis žurnalas, 1994, Nr. 8-1999, Nr. 8 ; Lietuvos šaulių žurnalas, 1999, Nr. 9-
Aprašyta iš: 1920, Nr. 3
Red.: Ant. Bružas, [1923, Nr. 121]-1924, Nr. 219 ; L. Vailionis, 1925, Nr. 1-9, 1926, Nr. 50-1927, Nr. 3, 20-25 ; Matas Šalčius, 1925, Nr. 11-1926, Nr. 28 ; Teodoras Daukantas, 1926, Nr. 29-49 ; R. Skipitis, 1927, Nr. 4-19, 26-1928, Nr. 25 ; Vl. Putvinskis, 1928, Nr. 26-1929, Nr. 9 ; Antanas Žmuidzinavičius, 1929, Nr. 10-21, 1931, Nr. 8-1934, Nr. 12 ; Aleksandras Marcinkevičius, 1929, Nr. 22-1930, Nr. 33 ; A. Graurogkas, 1930, Nr. 34-1931, Nr. 7 ; Vincas Daudzvardas, 1934, Nr. 13-1935, Nr. 51/52 ; Jonas Kalnėnas, 1936, Nr. 1-1940, Nr. 28 ; Gediminas Jankus, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-gruodis (Nr. 6) ; Viktoras Rudžianskas, 1991, saus. 1/15 (Nr. 1)-lapkr. 16/30 (Nr. 22) ; A. Ragelis, 1991, gruod. 1/15 (Nr. 23)-1992, Nr. 1 ; Albinas Čaplikas, 1992, Nr. 2-1994, Nr. 3/4 ; Pranas Abelkis, 1994, Nr. 8-1995, Nr. 1 ; nenurodyta, 1995, Nr. 3/4-1998, Nr. 1 ; Marija Lūžytė, 1998, Nr. 2-2002, Nr. 5 ; Elena Mažeikienė (l.e. red. p.), 2004, Nr. 5-8 ; Skaistė Staknevičiūtė (l.e. red. p.), 2004, Nr. 9-2005, Nr. 8 ; Aušra Garnienė, 2002, Nr. 7-2004, Nr. 4, 2005, Nr. 9-2006, Nr. 10 ; Jurgita Ivanauskaitė (l.e. red. p.), 2006, Nr. 11-2007, Nr. 5 ; Daiva Aliūkaitė (l.e. red. p.), 2007, Nr. 6-7 ; Giedrė Špokaitė, (l.e. red. p.), 2007, Nr. 8 ; Giedrė Petrilionienė (l.e. red. p.), 2007, Nr. 9-2008, Nr. 10 ; Lolita Sipavičienė, 2008, Nr. 11-
Leid. tipas: laikraštis, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-1991, gruod. 16/31 (Nr. 24); žurnalas, 1920, Nr. 1-1940, Nr. 28, 1992, Nr. 1-
Leidėjas: Lietuvos šaulių sąjunga, 1930, Nr. 1-1940, Nr. 28, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-
Matmenys: 31 cm, 1929-1939; 28 cm, 1940, 1992-1994 ; 30 cm, 1995-
Yra ištisinio numeravimo klaidų
Nuo 2011, Nr. 4(1275) metinė numeracija atitinka mėnesius
Su met. turinio r-klėmis
6 leid. per metus
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Savaitinis
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
355:061.2(474.5)(051), 329.71(474.5)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis