ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Trimitas / atsakomasis redaktorius M. Mikelkevičius. - 1920-1940, 1990-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdyba
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta iš: 1920, Nr. 3
Paantr.: Lietuvos šaulių laikraštis, [1923, Nr. 121]-1935, Nr. 45 ; Lietuvos šaulių laikraštis : Lietuvos šaulių ir patriotinės visuomenės laikraštis-žurnalas, 1935, Nr. 46-1940, Nr. 28 ; Lietuvos šaulių laikraštis, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-1991, gruod. 16/31 (Nr. 24) ; Lietuvos šaulių žurnalas, 1992, Nr. 1-1993, Nr. 11/12 ; Lietuvos šaulių žurnalas : Lietuvos šaulių sąjungos žurnalas, 1994, Nr. 1/2-3/4 ; Lietuvos šaulių žurnalas : Lietuvos šaulių sąjungos mėnesinis žurnalas, 1994, Nr. 8-1999, Nr. 8 ; Lietuvos šaulių žurnalas, 1999, Nr. 9-
Red.: Ant. Bružas, [1923, Nr. 121]-1924, Nr. 219 ; L. Vailionis, 1925, Nr. 1-9, 1926, Nr. 50-1927, Nr. 3, 20-25 ; Matas Šalčius, 1925, Nr. 11-1926, Nr. 28 ; Teodoras Daukantas, 1926, Nr. 29-49 ; R. Skipitis, 1927, Nr. 4-19, 26-1928, Nr. 25 ; Vl. Putvinskis, 1928, Nr. 26-1929, Nr. 9 ; Antanas Žmuidzinavičius, 1929, Nr. 10-21, 1931, Nr. 8-1934, Nr. 12 ; Aleksandras Marcinkevičius, 1929, Nr. 22-1930, Nr. 33 ; A. Graurogkas, 1930, Nr. 34-1931, Nr. 7 ; Vincas Daudzvardas, 1934, Nr. 13-1935, Nr. 51/52 ; Jonas Kalnėnas, 1936, Nr. 1-1940, Nr. 28 ; Gediminas Jankus, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-gruodis (Nr. 6) ; Viktoras Rudžianskas, 1991, saus. 1/15 (Nr. 1)-lapkr. 16/30 (Nr. 22) ; A. Ragelis, 1991, gruod. 1/15 (Nr. 23)-1992, Nr. 1 ; Albinas Čaplikas, 1992, Nr. 2-1994, Nr. 3/4 ; Pranas Abelkis, 1994, Nr. 8-1995, Nr. 1 ; nenurodyta, 1995, Nr. 3/4-1998, Nr. 1 ; Marija Lūžytė, 1998, Nr. 2-2002, Nr. 5 ; Elena Mažeikienė (l.e. red. p.), 2004, Nr. 5-8 ; Skaistė Staknevičiūtė (l.e. red. p.), 2004, Nr. 9-2005, Nr. 8 ; Aušra Garnienė, 2002, Nr. 7-2004, Nr. 4, 2005, Nr. 9-2006, Nr. 10 ; Jurgita Ivanauskaitė (l.e. red. p.), 2006, Nr. 11-2007, Nr. 5 ; Daiva Aliūkaitė (l.e. red. p.), 2007, Nr. 6-7 ; Giedrė Špokaitė, (l.e. red. p.), 2007, Nr. 8 ; Giedrė Petrilionienė (l.e. red. p.), 2007, Nr. 9-2008, Nr. 10 ; Lolita Sipavičienė, 2008, Nr. 11-
Leid. tipas: laikraštis, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-1991, gruod. 16/31 (Nr. 24); žurnalas, 1920, Nr. 1-1940, Nr. 28, 1992, Nr. 1-
Leidėjas: Lietuvos šaulių sąjunga, 1930, Nr. 1-1940, Nr. 28, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-
Matmenys: 31 cm, 1929-1939; 28 cm, 1940, 1992-1994 ; 30 cm, 1995-
Yra ištisinio numeravimo klaidų
Nuo 2011, Nr. 4(1275) metinė numeracija atitinka mėnesius
Su met. turinio r-klėmis
6 leid. per metus
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Savaitinis
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
355:061.2(474.5)(051), 329.71(474.5)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis