ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Akademikas / Korp! Neo-Lithuania]. - 1933-1939, 1993, 1995

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Korp! Neo-Lithuania
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kt. paantr.: iliustruotas dvisavaitinis akademinio gyvenimo ir kultūros laikraštis, 1939, Nr. 1-20; lietuvių studentų kultūros žurnalas, 1993, Nr. 2 -1995, Nr. 3(1)
Kt. red.: Stepas Povilavičius, 1934, Nr. 3-5; Mykolas Jasėnas, 1934, Nr. 6/7-1936, Nr. 16/17; Vladas Nausėdas, 1936, Nr. 18-1938, Nr. 19/20; J. Čiuberkis (ats. red.), 1939, Nr. 1; J. Čiuberkis, Br. Tiškus, 1939, Nr. 2-20; Jonas Vitkauskas, 1993, Nr. 1-2; Andrius Mažrimas, 1995, Nr. 3(1)
Kt. priešantr.: [Vytauto Didžiojo universitetas. Korp. "Neo-Lithuania"], 1933, Nr. 12-1939, Nr. 20; [Tautinė lietuvių studentų korporacija "Neo-Lithuania"], 1993-1995
Kt. leidėjai: V.[ytauto]D.[idžiojo] universiteto korp. "Neo-Lithuania", 1933, Nr. 12-1939, Nr. 20; Tautinė lietuvių studentų korporacija "Neo-Lithuania", 1993, Nr. 1-1995, Nr. 3
Kt. matmenys: 28 cm, 1939, 1993-1995
Su metine turinio r-kle, 1933-1939
Dvisavaitinis
Įvairaus dažnumo
Susijusios vietos
UDK indeksas
008(474.5)(051), 316.346.32-053.6(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis