ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviškos kalbos gramatika / parašė Petras Kriaušaitis [Jonas Jablonskis]. - 1901. - [4], 88 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Susivienijimo lietuvių Amerikoje lėšos]
Apimtis vinj., [4], 88 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė: p. 1-2
Antr. p. vinj.
Parašyta, remiantis P. Avižonio „Lietuviška gramatikėle“ (Peterburgas, 1898)
Kartu įrišta: Baranauskas, A. Замeтки о литовскомъ языкe и словарe. Санктпетербургъ, 1898
Su J. Žlabio autogr.
Su St. Dabušio autogr.
Su spaudu: Lithuanian Jesuit Fathers Library, Chicago, Ill.
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 1264 ; Gaigalat, W. Litteratur-Bericht // MLLG, 1901, H. 26, S. 219 ; Baltramaitis 2414, Rink. 6376 ; Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji papild.) 4562
UDK indeksas
808.82-5(075)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis