ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vairas / redaktorius-leidėjas A. Smetona. - 1914-1915, 1923-1924, 1929-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys A. Smetona
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, 1915, Nr. 1-23, 1923, Nr. 1-1924, Nr. 8; mėnesinis kultūros žurnalas, 1929, Nr. 1-1937, t. 21, Nr. 12; kultūros žurnalas, eina du kartus per mėnesį, 1938, t. 22, Nr. 1-1938, t. 25, Nr. 24; eina kartą per savaitę, 1939, Nr. 1-49; kultūros ir politikos iliustruotas mėnesinis žurnalas, 1940, Nr. 2-6
Red.: J. Lapėnas, 1929, Nr. 1-1933, t. 9, Nr. 12; Iz. Tamošaitis, 1934, t. 10, Nr. 1-1938, t. 25, Nr. 24; B.T. Dirmeikis (vyr. red.), D. Cesevičius (red. kol. pirm.), 1939, Nr. 1-41; B.T. Dirmeikis (vyr. red.), 1939, Nr. 42; K. Nausėdas (vyr. red.), 1939, Nr. 43-49; K. Dausa (red.), 1940, Nr. 1-6
Nebuvo išleista 1916-1922, 1925-1928
Išleid. vieta: Kaunas, 1923-1924, 1929-1940
Leidėjai: M. Yčas, 1915, Nr. 3-23; "Rašto" bendrovė, 1923, Nr. 1-1924, Nr. 8; "Pažangos" bendrovė, 1929, Nr. 1-1940, Nr. 6
Matmenys: 24-25 cm, 1929-1938; 34 cm, 1939; 27 cm, 1940
1924 vietoje jo leista vienkart. leid. skirtingomis antr.: Skeveldrų rinkinys; Irklas
1924 jį dalinai pakeičia: Tautos vairas
1931-1933 leista su priedu: Švietimo ministerijos žinios
Biblografinė nuoroda: Baltica. - Berlin , 1980. Įr. Nr. 260
Mėnesinis
2 kartus per mėn.
Savaitinis
Įvairaus dažnumo
Susijusios vietos
UDK indeksas
3(474.5)(051), 82+001(474.5)(051), 008(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis