ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tėvynė / redaktorius Jonas Žilinskas. - 1896-1902, 1908-2001, 2006-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Susivienijimas lietuvių Amerikoje
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Tekstas liet., angl.
Gretut. antr. angl.: The Homeland, vol. 106, Nr. 1 (Dec. 2006)-
Paantr.: official organ of the Lithuanian Alliance of America : the oldest Lithuanian newspaper in the world, vol. 106, Nr. 1 (Dec. 2006)-
Red.: A. Kaupas, T. Astramskas, 1900-1901; V.S. Jokubynas, 1908-1909; K. Vidikas, 1910-1911; V.K. Račkauskas, 1911-1918; J. Purvis, 1919-1920; S.E. Vitaitis, 1920-1938; Kl. Jurgelionis, 1938-1941; Pr. Bajoras, 1941-1948; M.L. Vasil, 1948-1961; A. Sodaitis, 1962-1968; J. Petrėnas, 1969-1980; G. Meiliūnienė, 1980-1994; V. Kasniūnas, 1994-[2001]; V. Jokubynas, V. Kasniūnas, Antanas Sodaitis, Edvardas Šulaitis, vol. 106, Nr. 1 (Dec. 2006)-
Išleid. vietos: Plymouth (Pa), 1897, no. 1-1900, no. 40; Philadelphia (Pa.), 1900, no. 43-1901, no. 21; Shenandoah (Pa.), 1901, no. 22-1902, no. 21; Boston (Mass.), 1908; New York, 1908-vol. 105, no. 3/4 (July/December 2001); Chicago (Ill.), vol. 106, Nr. 1 (Dec. 2006)-
6 leid. per metus
Ketvirtinis
2 kartus per mėn.
Savaitinis
Mėnesinis
Susijusios grupės
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis