ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mūsų žinynas. - 1921-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Generalinio štabo Literatūros skyrius
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: karo mokslo ir istorijos žurnalas, 1922, t. 2, Nr. 1-1936, t. 31, Nr. 141; karo mokslo, karinio rengimo ir auklėjimo žurnalas, 1937, t. 32, Nr. 1(142)-1940, t. 38, Nr. 5/6
Red.: Vytautas Steponaitis, 1921, t. 1, Nr. 3-1925, t. 10, Nr. 27, 1927, t. 13, Nr. 37-1936, t. 30, Nr. 132; J. Lankoronskis, 1926, t. 10, Nr. 28-30; J. Lankoronskis, Vytautas Steponaitis, 1926, t. 11, Nr. 31-[1927, t. 12, Nr. 36]; Aleksandras Šimkus, 1936, t. 30, Nr. 133-1940, t.38, Nr. 5/6
Su turinių r-klėmis, 1926, 1939
Leidėjai: Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius, 1921, t. 2, Nr. 3-1923, t. 5, Nr. 15; Generalinio štabo Karo mokslo skyrius, 1924, t. 6, Nr. 16-[1925, t. 9, Nr. 27]; Vyriausiojo štabo Karo mokslo valdyba, 1926, t. 10, Nr. 28-[1936, t. 31, Nr. 141]; Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyrius, 1937, t. 32, Nr. 1(142)-1940, t. 38, Nr. 5/6
Yra tomų numeravimo klaidų
Bibliografinė nuoroda: Baltica.- Berlin, 1980. Įr. Nr. 222
Dvimėnesinis
Mėnesinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
355/359(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis