ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Šaltinis. - 1906-1915; 1926-1940; 1962-1998

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys Kazimieras Prapuolianis
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: savaitraštis, 1926-1933, Nr. 15 ; katalikiškos minties savaitraštis, 1933, Nr. 16-26 ; savaitraštis, 1933, Nr. 27-1939; savaitraštis kaimui ir miestui, 1940; katalikiškos ir tautinės minties laikraštis, 1961, Nr. 1-1966, Nr. 6; tikybinės ir tautinės minties žurnalas, 1967, Nr. 1-1986, Nr. 2; pasaulio lietuvių žurnalas, 1986, Nr. 3-1997, Nr. 3/4; Marijonų kongregacijos leidinys, 1997, Nr. 5/6-1998, Nr. 3/4
Išleid. duom.: Vilnius, 1915, Nr. 7-33; Marijampolė : Marijonų kongregacija, 1926, Nr. 1-1940, Nr. 33; Nottingham: Šv. Kazimiero sąjunga ir Marijonai, 1961, Nr. 1-1993, Nr. 4; Panevėžys: Lietuvos Marijonai prie Panevėžio šv. Trejybės bažnyčios, 1993, Nr. 5-1997, Nr. 3/4; Vilnius: LOGOS leidykla, 1997, Nr. 5/6-1998, Nr. 5/6
Dvimėnesinis
Savaitinis
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
282(051), 008(474.5)(051), 325.2(410)(=882)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis