ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Darbininkų balsas. - 1901-1906

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuviškoji social-demokratų partija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta iš nepilnų leid. komplektų
Paantr.: dvimėnesinis darbininkų laikraštis, išleidžiamas Lietuviškosios social-demokratų partijos : [žurnalas], 1902, Nr. 4; dvimėnesinis Lietuvos darbininkų laikraštis, išleidžiamas Lietuviškosios social-demokratų partijos : [žurnalas], 1902, Nr. 5-6; dvimėnesinis Lietuvos darbininkų laikraštis : [žurnalas], 1902, Nr. 7-1903, Nr. 6; Lietuvos darbininkų laikraštis : [žurnalas], 1904, Nr. 1-1905, Nr. 2; mėnesinis lietuvių darbininkų laikraštis : [žurnalas], 1905, Nr. 3-6; mėnesinis Lietuvos darbininkų laikraštis : [žurnalas], 1905, Nr. 7-11/12; Lietuvos socijaldemokratų partijos centro [komiteto] organas : mėnesinis Lietuvos darbininkų laikraštis : [žurnalas], 1906, Nr. 1-[8]
Priešantr.: Lietuvių social-demokratų partija, 1902, Nr. 7-1904, Nr. 3; Lietuvių socijaldemokratų partija, 1904, Nr. 4-1905, Nr. 6; Lietuvos socijaldemokratų partija, 1905, Nr. 7-1906, [Nr. 8]
Priešantr. virš.: Lietuviškoji social-demokratų partija, 1902, Nr. 7
Išleid. vieta: London E. [fakt. Tilžė], 1902, Nr. 7-1906, [Nr. 8]
Leidėjai: J. Lizdeika : [Lietuviškoji social-demokratų partija], 1902, Nr. 7; J. Lizdeika : [Lietuvių social-demokratų partija], 1903, Nr. 1-1904, Nr. 3; J. Lizdeika : [Lietuvių socijaldemokratų partija], 1904, Nr. 4-1905, Nr. 6; J. Lizdeika : [Lietuvos socijaldemokratų partija], 1905, Nr. 7-11/12; Lietuvos socijaldemokratų partijos centro [komitetas], 1906, Nr. 1-[8]
Mėnesinis
Dvimėnesinis
Nereguliarus
Susijusios vietos
UDK indeksas
329(474.5)(051), 32(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis