ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kariūnas / redaktorius S. Urbanavičius. - 1932-1940; 1995-1998; 2001-. - 24 cm

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys P.L.P. Karo mokyklos kariūnų klubo fondas
Apimtis 24 cm
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklos kariūnų laikraštis, 1932, Nr. 2; Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklos kariūnų iliustruotas laikraštis, 1933, Nr. 5/6-1934, Nr. 12; P.L.P. Karo mokyklos kariūnų iliustruotas žurnalas, 1934, Nr. 13/14-1936, Nr. 24/25; P.L.P. karo mokyklos kariūnų ir aspirantų iliustruotas žurnalas, 1937, Nr. 1(26)-1939, Nr. 5(42); iliustruotas kariūnų ir aspirantų žurnalas, 1939, Nr. 6(43)-1940, Nr. 2(45); nenurodyta, 1995, Nr. 1-1998, Nr. 12; generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos leidinys, 2001, Nr. 13-
Priešantr.: Lietuvos karo akademija, 1995, Nr. 1-1998, Nr. 12
Red.: Noreika, 1937, Nr. 1-6; Kazys Zupka, 1938, Nr. 1-6; Vyt. Tamulaitis, 1939, Nr. 1-1940, Nr. 2; S. Puškorius, 1995, Nr. 1-1998, Nr. 12; Vytautas Tininis, 2001, Nr. 13-2002, Nr. 16; Gintautas Surgailis, 2002, Nr. 18-
Išleid. vieta: Vilnius, 1995, Nr. 1-
Leidėjai: Kariūnų ramovė, 1934, Nr. 12-1940, Nr. 2; Lietuvos karo akademija, 1995, Nr. 1-1998, Nr. 12; Generolo Jono Žemaičio karo akademija, 2001, Nr. 13-
Matmenys: 30 cm, 1995, Nr. 1-
Nuo 2005, Nr. 1 (84) taip pat prieinamas per internetą. URL: http://www.lka.lt/lt
Ketvirtinis
Įvairaus dažnumo
Dvimėnesinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
355/359(474.5)(051), 355.2(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis