ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Geriaus veliaus, negu niekad / pagal lenkiška sutaisē K. B-a ir M. P-is [Kazimieras Būga ir Mykolas Palionis]. - 1903. - 48 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys turtu ir spauda "Lietuvos"
Apimtis 48 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Lietuvos“ redakcijoj gaunamos šios knygos
Dalies egz. virš. išleid. metai: 1902
Kaina 0,15 dol.
Def., trūksta antr. lap. ir p. 47-48 ; Įrišta su: Koziebrodski, W. Dēdē atvažiavo. Chicago, Ill., 1902
Su S. Džiugo ekslibrisu
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 981 ; Lituanica // Dirva-Žinynas, 1903, spalis, p. 114 ; Baltramaitis, S., įr. 2559 ; Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906 // MLLG, 1907, H. 29, S. 501 ; Biržiška, V., D. 3 ir papild. 2 bei Rankr., įr. 4906
UDK indeksas
884-22
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis