ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Logos. - 1921-1938, 1990-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Filosofijos mėgėjų būrelis]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Leidėjai: Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyrius, 1924, Nr. 1-1930, Nr. 1; Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyrius, 1930, Nr. 2-1938; D.M. Stančienė, [Nr.] 1 (1990)-[Nr.] 8 (1994); [Logos], [Nr.] 9 (1995)-[Nr.] 50 (2007); Logos, [Nr.] 51 (2007)-
Matmenys: 25 cm, 1933; 23 cm, 1934, Nr. 1-1935, Nr. 2; 24 cm, 1923, Nr. 1/2-1932, 1936, Nr. 1-1938, [Nr.] 1 (1990)-
Nuo [Nr.] 29 (2002) leidinio turiniai ir straipsnių santraukos taip pat prieinamos per internetą. URL: http://www.litlogos.lt
Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. Nr. 212
4 leid. per metus
Kasmetinis
2 leid. per metus
3 leid.per metus
Paantr.: filosofijos laikraštis, 1921/22, sąs. 3/4-1923, Nr. 1/2; filosofijos laikraštis : Ephemeris Philosophica Theologicae-Philosophicae Facultatis in Iniversitate Lituana, 1924, Nr. 1-1930, Nr. 1; filosofijos žurnalas : Ephemeris Philosophica Theologicae-Philosophicae Facultatis in Vytauti Magni Universitate, 1930, Nr. 2-1938; religijos, filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas, [Nr.] 1 (1990); religijos, filosofijos ir meno žurnalas, [Nr.] 2 (1991)-[Nr.] 30 (2002); religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, [Nr.] 31 (2002)-[Nr.] 49 (2006); religijos, filosofijos, komparatyvistinių kultūros studijų ir meno žurnalas, [Nr.] 50 (2007)-
Red.: Pranas Dovydaitis, 1924, Nr. 1-1938; Dalia Marija Stančienė, [Nr.] 1 (1990)-
Leista 1921-1938; atkurta 1990
Išleid. vieta: Vilnius, [Nr.] 1 (1990)-
Str. liet., angl.
Santr. angl.
UDK indeksas
2(051), 1(051), 7.046(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis