ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Acta manualia des Domin. Gerlaucken Hypotheken Sache. - 1797.XII.1-1868.II.21. - 170 lap.

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis 170 lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
vokiečių
Pastabos
Karaliaučius, Berlynas, Gerlaukiai ir kita
Rankraštiniai dokumentų originalai, spaudiniai su rankraštiniais įrašais
Gerlaukių dominijos ipotekos parankinių aktų knyga
Karaliaučiaus karališkojo Aukštesniojo krašto teismo (Konigliches Oberlandsgericht), Teisingumo ministerijos (Das Justitz Ministerium) raštai dėl Gerlaukių nuosavybės ir profesoriaus Huno (Huhn) bei jo sūnaus Hermano Huno nuosavybės teisių
Taip pat įvairūs kvitai, sąskaitos bei kiti ipotekos dokumentai
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis