ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviška chrestomatija / parengē kun. Antanas Milukas. - 1901. - 176 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys išleista kaštais „Susivienyjimo liet. Amerikoje“
Apimtis 176 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Pareng. pratarmė: p. 5-6
Antr. p. vinj.
Kaina [0,40] dol.
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 2360 ; Gaigalat, W. Litteratur-Bericht // MLLG. 1902/1903. H. 27/28. S. 344 ; Baltramaitis 2421 ; Biržiška III 4614
UDK indeksas
808.82-82(075), 888.2(082)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis