ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Karys / redaktorius Jonas Martynas Laurinaitis]. - 1920-1945, 1991-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Generalinio štabo Literatūros skyrius
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
1940, liep. 13 (Nr. 1)-rugpj. 31 (Nr. 31) iš dalies pakeičia: Karių tiesa
Nuo 2012, Nr. 1(1994) prijungta: Kardas
Į ištisinę 1992 m. numeravimą įtraukti Brookline leisto "Kario" numeriai
Yra ištisinio numeravimo klaidų
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Savaitinis
3 kartus per sav.
Paantr.: Lietuvos karių savaitinis laikraštis, 1928, Nr. 2-52, 1944, Nr. 1-25; Lietuvos kariuomenės savaitinis laikraštis, 1929 ; savisaugos dalių savaitraštis, 1941-1944; lietuvių karių laikraštis, 1945 ; Krašto apsaugos departamento mėnesinis žurnalas, 1991, Nr. 1-10 ; Krašto apsaugos ministerijos mėnesinis žurnalas, 1991, Nr. 11-1997, Nr. 12 ; Krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 1998, Nr. 1-2000, Nr. 22 ; Lietuvos krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 2000, Nr. 23-2001, Nr. 12 ; mėnesinis žurnalas kariams, 2002, Nr. 1-2007, Nr. 2 ; nenurodyta, 2007, Nr. 3-2014, Nr. 1; Lietuvos kariuomenės žurnalas, 2014, Nr. 2-
Red.: Kazys Kepalas, 1921, Nr. 43-1922, Nr. 36 ; Petras Ruseckas, 1922, Nr. 49-1925, Nr. 45 ; St. Majus, 1925, Nr. 46-1926, Nr. 5 ; Juozas Tomkus, 1926, Nr. 6-26 ; Romualdas Burokas, 1926, Nr. 27-1927, Nr. 10, 36-1928, Nr. 12 ; Tadas Šakmanas, 1927, Nr. 11-35 ; Stanislovas Kuizinas, 1928, Nr. 13-42 ; Juozas Balčiūnas-Švaistas, 1928, Nr. 43-1935, Nr. 52 ; P. Jakštas, 1936, Nr. 1-12 ; Simonas Urbanavičius, 1936, Nr. 13-1939, Nr. 32 ; Simas Urbonas, 1939, Nr. 33-1945, Nr. 12/13 ; Bronius Čekanauskas, 1991, Nr. 1-1993, Nr. 12; Kęstutis Starinskas, 1994, Nr. 1-1998, Nr. 12 ; Kazys Jonušas (l.e.p. vyr. red.), 2004, Nr. 4-2006, Nr. 3, 2006, Nr. 9-2009, Nr. 10, 2009, Nr. 12 ; Alina Meilūnaitė-Vaišvilienė, 2009, Nr. 11 ; Alina Meilūnaitė, 1999, Nr. 1-2004, Nr. 3, 2006, Nr. 4-2006, Nr. 7/8, 2010, Nr. 1-6 ; Kazys Jonušas, 2010, Nr. 7/8-2012, Nr. 10 ; Darius Varanavičius, 2012, Nr. 11-
Ta pačia antr. leista Brookline (JAV), 1950, Nr. 1-1991, Nr. 6(1667), ISSN 0022-9199
Išeid. vietos: Berlin, 1945, Nr. 1-5 ; Weimar, 1945, Nr. 6-[12/13] ; Vilnius, 1941-1944, 1991, Nr. 1-
Leidėjai: Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius, 1921, Nr. 27-1923, Nr. 52 ; Generalinio štabo Karo mokslo skyrius, 1924, Nr. 1-5 ; Vyriausiasis štabo Karo mokslo skyrius, 1924, Nr. 6-1927, Nr. 52 ; Vyriausiojo štabo Karo mokslo valdyba, 1928, Nr. 1-1929, Nr. 13 ; Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyrius, 1929, Nr. 14-1940, Nr. 26 ; Savisaugos dalių inspekcija, 1941, Nr. 1-1944, Nr. 25 ; [Roland Verlag G. m. b. H]., 1945, Nr. 1-5 ; „Kario“ red. taryba, 1991, Nr. 1-2010, Nr. 6 ; Krašto apsaugos ministerija, 2010, Nr. 7/8-
Matmenys: 26-27 cm, 1991, Nr. 1-
Susijusios vietos
UDK indeksas
355(474.5)(051), 355.02(474.5)(051), 355.1(474.5)(051), 327(474.5)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis