ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai / raszliszka perżvałga parengta Lietuvos Mylėtojo. - 1890. - VI, 7-234 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys kaszta Baltimorės M.D.L.M. draugystēs
Apimtis iliustr., portr., VI, 7-234 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių vokiečių lotynų
Pastabos
Dalis teksto vok., lot.
Aut. įžanga: p. V-VI
Antr. p. vinj.
Kaina [0,30-0,50] rb.
Def., trūksta antr. lapo
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3311 ; Baltica. Berlin, 1980, įr. 1712 ; Naujai išėjusios knįgos // Ūkininkas, 1891, Nr. 12, p. 575 ; Angrabaitis, J. p. 32 ; Baltramaitis 1587 ; Biržiška III ir Rankr. 2996
Kn. taip pat: Kłaidu attaisa, p. 232-234
Tiražas [5000] egz.
UDK indeksas
888.2(091), 002.2(474.5)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis