ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dienovidis / redaktorius V. Mykolaitis-Putinas. - 1938-1940, 2001-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Sakalas
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: iliustruotas kultūros mėnraštis, 2001, Nr. 1-2002, Nr. 10; iliustruotas kultūros žurnalas, 2003, Nr. 1-
Priešantr.: Lietuvių rašytojų draugija, 1940, Nr. 1-5
Red.: Bern. Brazdžionis, 1939, Nr. 1-5; V. Krėvė-Mickevičius, 1940, Nr. 1-5; Aldona Žemaitytė, 2001, Nr. 1-
Leidėjai: Lietuvių rašytojų draugija, 1940, Nr. 1-5; "Naujojo dienovidžio" fondas, 2001, Nr. 1-
Bibliografinė nuoroda: Baltica.- Berlin, 1980. Įr. Nr. 174
Mėnesinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
888.2.09(051), 7(474.5)(051), 008(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis