ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vertimai iš Mickevycziaus. T. 1 : Diedai, ir Grażina. - 1899. - [4], 31, 61, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Apimtis [4], 31, 61, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lenkų
Pastabos
Dalis teksto lenk.
Orig. antr.: Dziady ; Grażyna
Kaina [0,25] dol.
Atsp. iš: Tėvynė, 1899, Nr. 1-9
Kartu įr.: Lasocki, I. Maža dovanėlė kaliedojant paveikslėlių vietoje, arba Trumputis pamokinimas kaip reikia gerą spaviednį atlikti. Kaunas, 1905 ; Wernic, H. Vaikų auklėjimas. Kaunas, 1906
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 2315 ; Šiaudinienė, K.; Riškus, J. Adomas Mickevičius. Vilnius, 1981, p. 12, 13, 15, 21 ; Žilius 23, 25 ; Baltramaitis 2228, 2257 ; Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906. MLLG, 1907, H. 29, S. 512 ; Brensztejn, M. Bibljografja uttworów Mickiewicza, przełożonych na język litewski. Wilno, [1927], s. 1, 3 ; Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji papild.) 4262, 4426
Turinys: [Lenk. ištr. iš "Diedų" ir Jr. Jono komentaras]
Tiražas [1250] egz.
Susijusios vietos
UDK indeksas
884-1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis