ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos gaspadinē, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas / paraszė Žmona. - 1893. - 40 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys ["Ūkininkas"]
Apimtis vinj., 40 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė, p. 3-4, ir baig. žodis „Uźbaiga“, p. 36
Antr. p. vinj.
Priedas prie: Ūkininkas, Nr. 4
Kartu įr.: Januškevičius, J. Mėnulio įtaka į gyvulių vaisiaus lyties nulėmimą. Klaipėda, 1928; Didžiulienė-Žmona, L. Gaspadinystės knyga, arba Pamokinimai kaip prigulinčiai yra sutaisomi valgiai. Tilžėje, 1913; Kriščiūnas, J. Apie piktžoles. Kaunas, 1924; Natason, M. Žemės tręšimas gyvulių mėšlu. Vilnius, 1909; Filipowicz, K. Kaip dirbti žemė, sėti ir valyti javai. Vilnius, 1905; Petras S-kas. Vietos savivaldybė ir ūkininkai. Kaunas, 1929; Vėgėlė, A. Skirstykimės į vienasėdžius! Vilnius, 1908; Skiba, M. Pamokslai apie galviju ir aveliu auginimą ir gydymą ju nuo nekuriu ligu. Ragainė, 1884
Įrišta su: Kaip atsiginti nu koleros ir kiti naudingi skaitymai. Tilžėje, 1893
Bibliogr.: Nuo „Varpo“ bei „Ukininko“ iszleistuvēs, p. 39-40
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 722 ; Baltica. Berlin, 1980, įr. 46
UDK indeksas
641.55(083.12)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis