ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kun. A. Burba / paraszė Jr. Jonas [Jonas Žilius]. - 1898. - 29 p. [1] portr. lap., [3] iliustr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys Susivienijimo lietuvių Amerikoje lėšos]
Apimtis 29 p. [1] portr. lap., [3] iliustr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. p. vinj.
Kaina [0,25] dol.
Atsp. iš: Tėvynė. 1898, Nr. 6-9
Def. ir be virš.
Bibliogr. tekste ir išnašose
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3994 ; Žilius 21 ; Baltramaitis 2146 ; Reinhold, H. Literaturbericht für 1903-1906 // MLLG. 1907, H. 29, S. 505 ; Biržiška III 4165
Tiražas [2000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
262.14(73)(=882)(092), 888.2(73)(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis