ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jaunoji karta. - 1928-1940, 1989-[1990]

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Išleidimo duomenys Lietuvių T[autinio] J[aunimo] sąjungos „Jaunoji Lietuva“ centro valdyba
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: tautiško jaunimo mėnesinis laikraštis, 1929, Nr. 6-12; tautiško jaunimo dvisavaitinis laikraštis, 1930, Nr. 1-1931, Nr. 19; lietuvių jaunuomenės tautiškas laikraštis, 1931, Nr. 20-1933, Nr. 24; lietuvių jaunuomenės tautiškas laikraštis, 1933, Nr. 25-1940, Nr. 24; Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos "Jaunoji Lietuva" tarybos leidinys, 1989, Nr. 1-[1990] Nr. 1
Įvairaus dažnumo
Susijusios grupės
UDK indeksas
329.78(474.5)(054), 316.346-053.67(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis