ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

VARPAS

Tipas icon vaizdasvaizdas
Apimtis Archyvinė kopija: 1MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos švietimo istorijos muziejus (LIMIS)
Pastabos
laikraštis
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis „VARPAS”. Išleistas 1890 m. sausio mėn., Ragainėje. Neiliustruotas, vertikalaus formato leidinys. Leidinys restauruotas. Puslapiai sunumeruoti 2-16 p. Trūksta 5,6,7,8 laikraščio puslapių. Leidinio redaktorius Martynas Jankus - publicistas, spaustuvininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Spausdinta pas Kr. Woską, Ragainėje.
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: LIMIS
CCBYNCND
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis