ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Giuseppes Verdi operos „Traviata“, pastatytos Valstybės teatre, programa-leidinys.

Tipas icon vaizdasvaizdas
Išleidimo duomenys Lietuvos dailės muziejus
Apimtis Archyvinė kopija: 1323MB Viešos prieigos kopija: 13MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Spektaklių programa
Ištekliaus apimtis: 23 vaizdai
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Programa - bukletas Giuseppe Verdi Traviata (4 v. opera) Dirig. - Juozas Tallat - Kelpša, rež. - Konstantinas Glinskis, dail. - Vladas Didžiokas. Violeta - Ksenija Kvašninienė, Alfredas Žermonas - Jonas Byra ir kt. Premjera - 1920-12-31 Viršelyje - Lietuvos Valstybės teatro fasado fotografija ir užrašas: „Lietuvos Valstybinis teatras.“ Leidinyje skelbiami Kipro Petrausko, Vladislavos Grigaitienės, Juozo Tallat-Kelpšos ir kt. fotoportretai, spausdinti įvairūs reklaminiai skelbimai. Spausdinta A. Bako spaustuvėje, Kaune.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis