ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Koncerto Savitarpinei Pagalbai programa.

Tipas icon vaizdasvaizdas
Išleidimo duomenys Lietuvos dailės muziejus
Apimtis Archyvinė kopija: 256MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Koncertų programa
Ištekliaus apimtis: 6 vaizdai
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Koncerto Savitarpinei Pagalbai programa lietuvių ir vokiečių kalbomis. Tituliniame lape atvaizduotas Vytis. Trijų dalių programoje - Maironio, B. Brazdžionio, J. Graičiūno, St. Santvaro ir kt.poetų eilėraščiai; M. K. Čiurlionio, J. Karnavičiaus kūriniai, įv. komp. harmonizuotos lietuvių liaudies dainos. Atl.: Ona Rymaitė, Stasys Bacevičius, Janina Rudzinskaitė, Jurgis Karnavičius, Elena Žalenkevičaitė, ir kt. Dirigentai Juozas Pakalnis, Julius Štarka. 1-2psl. trumpas Igno Končiaus tekstas apie pareigą padėti nukentėjusiems nuo karo tautiečiams. 3-7 psl. trumpai aprašoma Savitarpinės Pagalbos veikla.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis