ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Berčiūnų sąskrydis / redagavo sktn. P. Daukas. - 1935

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Panevėžio rajono Skautų tuntas [1935]
Apimtis iliustr., 28 p.; Archyvinė kopija: 395MB Viešos prieigos kopija: 5MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Virš. antr.: Berčiūnų sąskrydis, 1920-1935
Su spaudu: P. Gasiūno / Lietuvių periodinės spaudos kolekcija
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 12 15 2011
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas ið: Berčiūnų sąskrydis : 15 m. skautų ir 10 m. Tunto įsikūrimui paminėti / redagavo sktn. P. Daukas. - Panevėžys, 1935. - 28 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 32 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
329.78Skautai(474.5)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis