ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ateities keliu / redagavo Antanas Naudžius. - 1933

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Biržų ateitininkai sendraugiai [1933]
Apimtis iliustr., 40 p.; Archyvinė kopija: 546MB Viešos prieigos kopija: 7MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Vincento Lukoševičiaus asmeninė kolekcija
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 12 15 2011
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Ateities keliu : Biržų ateitininkų kuopos 20 m. sukaktuvėms paminėti / redagavo Antanas Naudžius. - Biržai, [1933]. - 40 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 44 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
329.78(474.5)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis