ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Skautų šventės / [viršelyje ir tekste visi piešiniai skilt. Antano Gabrėno]. - 1930

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys I-oji D. L. K. Kęstučio dr[augo]vė [1930]
Apimtis iliustr., 31, [1] p.; Archyvinė kopija: 112MB Viešos prieigos kopija: 5MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Panevėžio valstybinės gimnazijos knygynas
Su spaudais: Rokiškio centralinis knygynas; Lietuvos Respublika / Š. M. / Valstybės Centralinio / Knygyno / Rokiškio skyrius / Rokiškis
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 1 24 2012
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Skautų šventės : Panevėžio I-osios D. L. K. Kęstučio skautų draugovės dešimties veikimo metų sukaktuvėms paminėti / [viršelyje ir tekste visi piešiniai skilt. Antano Gabrėno]. - Panevėžys, 1930. - 31, [1] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 32 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
329.78(474.5), 061.213(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis